פתח תפריט
En
קבוצת אורון > הודעות >

הודעות

 

 

 

נכדה בהסכם לביצוע עבודות בשני פרויקטים בגבעתיים

דוח מיידי

 

דוח נאמן למחזיקי אגח סדרה א'

דוח מיידי

 

בת(80%)בהסכם למכ' מגרש ברעננה

דוח מיידי

 

מצבת התחייבות החברה ליום 30.9.18, לפי מועדי פרעון

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

 

מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - פדיון

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

 

שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-מיטב דש השקעות

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 

זימון אסיפה מיוחדת ל-26.8.18 - מינוי דח"צ

דוח מיידי על אסיפה

 

זימון אסיפה מיוחדת ל-26.8.18

מינוי דח"צים, כתב הצבעה ועוד-תיקון מיום 22.7.18

 

מינוי דח"צ - דניאל ברנשטיין

דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית

 

חדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי - עודד יצקן

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו

 

זימון אסיפה שנתית ל - 24.12.18 - הצהרת דירקטור

דוח מיידי על אסיפה

 

על אף עמידתה בהגדרת תאגיד קטן, הוחלט לא לאמץ ההקלה

דוח מיידי

 

תוצ' אסיפה כללית מיום 24.12.18, כהונה

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

 

החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.18

דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

 

שינוי בפרטי התאגיד

קבוצת אורון

 

זכייה בבניית פרויקט M-TOWER

 

מניית קבוצת אורון - לצפיה במניה לחצו כאן

כתובת: יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע
טל. 08-6295000
פקס. 08-6270051

 

כל הזכויות שמורות לקבוצת אורון בע”מ

קבוצת אורון
הפעל נגישות

בניית אתרים